Kosten gastouderopvang

De kosten voor de ouder(s) omtrent gastouderopvang bestaan uit twee delen: gastoudervergoeding en bureaukosten gastouderbureau.

Gastoudervergoeding

Vergoeding per uur per kind aan de gastouder. De gastouder bepaalt haar eigen uurvergoeding. Het gastouderbureau kan hierin adviseren.

Bureaukosten gastouderbureau

Wij hanteren geen inschrijfkosten of extra kosten voor een tijdelijke vervangende gastouder!

Kassiersfunctie

GOmatch gastouderbureau heeft een kassiersfunctie. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via GOmatch. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt. Het geld dat een ouder aan het gastouderbureau betaalt en dat bestemd is voor de gastouder moet binnen vijf kalenderdagen worden doorgestort aan de gastouder.

Tegemoetkoming kinderopvangkosten

U heeft recht op een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten, indien u gebruik maakt van een geregistreerd gastouderbureau en een geregistreerde gastouder. De hoogte van de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De kosten voor gastoudervergoeding en de bureaukosten komen allebeide in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Proefberekening maken

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Dan kunt u op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken. Wilt u weten wat de kosten voor u zijn, laat u dan geheel vrijblijvend door GOmatch een netto kosten berekening maken van uw situatie.

Bereken kinderopvangtoeslag

We staan voor je klaar!

Op zoek naar een gastouder? Meld je aan bij GOmatch gastouderbureau!

Aanmelden