Oudercommissie

Ouders praten en denken mee

Ook ouders kunnen bij GOmatch meedenken en meebeslissen bij tal van beleids- en praktische zaken. Zij zijn vertegenwoordigd in de oudercommissie. De oudercommissie bestaat momenteel uit 3 leden en fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van en voor ouders. De oudercommissie vergadert ongeveer 2 tot 3 keer per jaar.

Doel oudercommissie

Volgens het reglement oudercommissie stelt de oudercommissie zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  3. De belangen van de ouders van het gastouderbureau te behartigen bij de directie.

Anouk de Jong - Veninga

Voorzitter

Esther v/d Kamp - Veninga

Notulist

Froukje Meerding

Penningmeester

Ideeën, suggesties of een vraag?

Wil je zitting nemen in de oudercommissie? Dan kun je contact opnemen met de oudercommissie via: oudercommissie.gomatch@gmail.com

We staan voor je klaar!

Op zoek naar een gastouder? Meld je aan bij GOmatch gastouderbureau!

Aanmelden