Oudercommissie

Ouders praten en denken mee

Ook ouders kunnen bij GOmatch meedenken en meebeslissen bij tal van beleids- en praktische zaken. Zij zijn vertegenwoordigd in de oudercommissie. De oudercommissie bestaat momenteel uit 3 leden en fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van en voor ouders. De oudercommissie vergadert ongeveer 2 tot 3 keer per jaar.

Doel oudercommissie

Volgens het reglement oudercommissie stelt de oudercommissie zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  3. De belangen van de ouders van het gastouderbureau te behartigen bij de directie.

Anouk Veninga

Voorzitter

Esther Veninga

Notulist

Nynke de Jong

Penningmeester

Ideeën, suggesties of een vraag?

Wil je zitting nemen in de oudercommissie? Dan kun je contact opnemen met de oudercommissie via: oudercommissie.gomatch@gmail.com

Op zoek naar een gastouder?

Meld je aan bij GOmatch gastouderbureau!