"GOmatch is de verbinding tussen ouder, gastouder en kind."

Over GOmatch

Wij willen niet alleen het werk van onze gastouders mooier maken, maar ook heel graag ouders ontlasten met het vinden van een gastouder die bij ze past. Ons team is erkend, deskundig en enthousiast.

Wij zetten ons dagelijks in om de beste gastouderopvang te bieden onder onze gastouders, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Ontmoet het team

Annegré Wijkstra

Eigenaar

Erik Wijkstra

Eigenaar

Marca Venema

Consulente

Myrte Bossenbroek

Consulente

Veelgestelde vragen

 • Bemiddeling en begeleiding
 • Persoonlijk advies, beantwoorden van vragen over de opvang, opvoeding, financiën en overige vragen
 • Informatie voorziening over de wet kinderopvang en wijzigingen kinderopvangtoeslag
 • Kassiersfunctie en een goede financiële administratie
 • Jaaropgave voor de gastouderopvang
 • Jaarlijkse risico inventarisatie van de opvangwoning en jaarlijkse voortgangsgesprekken met de gastouder
 • Waarborgen en controleren van de kwaliteitseisen die aan gastouders worden gesteld, zoals diploma eisen, verklaringen omtrent gedrag van gastouder en volwassen huisgenoten en EHBO voor kinderen
 • Ondersteuning bij pedagogische vragen
 • Bemiddelen en begeleiden bij evt. meningsverschillen over gemaakte afspraken
 • Invalopvang bij afwezigheid of ziekte van de gastouder
 • Bijeenkomsten voor ouders en gastouders
 • Cursussen, trainingen en bijscholing voor gastouders
 • Nieuwsupdates

Als de uren van de opvang wijzigen, dan bespreek je dit eerst met je gastouder. Als jullie beide akkoord zijn m.b.t. wijziging, dan kun je de wijziging via het contactformulier of via het e-mailadres info@gomatch of telefonisch via 058-8441843 aan ons doorgeven. Het is belangrijk dat je ons z.s.m. op de hoogte stelt van wijzigingen in de opvang of van je situatie, zodat wij deze z.s.m. voor je kunnen verwerken. Ook is het belangrijk dat je de wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst in verband met de kinderopvangtoeslag. Dit is ook van toepassing als je kind minder opvang uren gebruikt door bijvoorbeeld overgang naar de basisschool, dan dien je de kinderopvangtoeslag te wijzigen naar BSO opvang.

De opvang en overeenkomsten dient schriftelijk (via mail) te worden beëindigd. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@gomatch.nl en een email te sturen naar je gastouder. Je dient dus de opvang bij zowel de gastouder als het gastouderbureau op te zeggen! Voor opzegging van de opvang en overeenkomsten bij zowel de gastouder als bij het gastouderbureau, geldt een opzegtermijn van één maand.

Wil je graag gebruik maken van opvang voor je andere kinderen, die nog niet staan ingeschreven bij GOmatch, dan kun je het beste telefonisch contact met ons hierover opnemen via 058-8441843. Wij kunnen dan aan de hand van jou gegevens je andere kind(eren) inschrijven en de opvang hiervoor in orde maken, zodat je ook voor je andere kinderen gebruik kunt maken van de opvang en kinderopvangtoeslag kan aanvragen.

GOmatch informeert ouders over het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid, omgang met kinderen en de gegevens die zij naderhand krijgen. Mocht een ouder ondanks toch nog een klacht hebben, GOmatch heeft een interne klachten reglement opgesteld. Mocht een klacht naar de mening van een ouder niet afdoende afgehandeld zijn of de ouder wil rechtstreeks een klacht indienen, dan kan een ouder terecht bij de onafhankelijke klachten commissie kinderopvang, waar GOmatch gastouderbureau bij aangesloten is. Voor meer informatie: www.geschillencommissie.nl

We staan voor je klaar!

Op zoek naar een gastouder? Meld je aan bij GOmatch gastouderbureau!

Aanmelden